Arvstvist kan inte alltid undvikas 

Många förmögna människor gör allt för att undvika att barnen blir osams i en framtida arvstvist. Ibland händer det ändå, men det är lätt att förebygga osämja. 

Arv handlar ofta om rättvisa. En företagsägare med många barn har kanske inte hunnit med sin familj så mycket. Ändå ska ett arv fördelas rättvist. Det komplicerar saken om det finns särkullbarn som inte har levt i familjen alls. 

Om en son eller dotter är mycket engagerad i faderns företag, får man förmoda att den personen får lön för sitt arbete. Kanske finns det förhoppning om att få ärva företaget en gång. Lagen måste följas, och den som vill ta över firman och undvika arvstvist får lösa ut sina syskon. 

Arvstvist undviks med öppenhet 

Det är viktigt att föräldrar är tydliga med sina önskemål och diskuterar arvsfrågor öppet långt innan saken är aktuell. Egendom får inte fördelas i smyg och eventuella särkullbarn bör alla syskon känna till. Blir det en överraskning inför begravningen är det som upplagt för arvstvist. 

Även om barnen är i olika åldrar bör man tala öppet om vad som händer med framtida arv. Får någon ett förskott ska alla vara införstådda med det. Man kan konsultera en jurist och skriva giltiga dokument, för säkerhets skull. 

Samarbete är bättre än arvstvist 

Arvingar har ofta olika intressen. Den som är bäst på lantbruk bör ärva gården, och de som vill läsa vidare bör få chans till högre studier. Ingen är betjänt av ett arv man inte vill ha. Man får helt enkelt lösa det ekonomiska på något sätt. Med samarbete kan man undvika arvstvist. 

En jurist är specialist på arvstvist och kan medla genom att berätta vad lagen säger. Kan man inte lösa ut sina syskon kan man ta lån eller på något vis göra en vettig överenskommelse så att ingen känner sig kränkt.