CCTV Stockholm – tips om kameraövervakning

I en större stad som Stockholm så sker det många dagliga brott. Det kan handla om allt från misshandel vidare till personrån, rån mot butiker och stölder hos företag och privatpersoner. Detta innebär att man i många fall som invånare kan känna en otrygghet och en rädsla för att både vistas utomhus samt i det egna hemmet. CCTV i Stockholm är därför en fråga som är på tapeten. Frågan är bara hur man ska tänka – hur ska man egentligen förhålla sig till CCTV i Stockholm?

CCTV betyder först och främst Closed Circuit Television och det handlar således om klassiska övervakningskameror. CCTV är numera något som många företag, butiker, fastighetsägare och BRF:er i Stockholm använder sig av och det handlar om ett effektivt vapen i att skapa en större trygghet och säkerhet. Det handlar helt enkelt om att man, genom CCTV i Stockholm, både kan avskräcka och förhindra brott – men även om att man i efterhand kan ge polisen bättre möjligheter att identifiera förövare.

Polisen har idag begränsade resurser och detta faktum gör att vissa brott blir bortprioriterade till förmån för andra. CCTV i Stockholm kan emellertid göra så att brotten i fråga ändå kan hitta en lösning. Detta å ena sidan: de flesta kan förstå att exempelvis en butik i centrala Stockholm använder sig av kameror för att ge trygghet till anställda som arbetar ensamma under sena nätter.

CCTV i Stockholm – viktigt att ha rätt partner

Men, å andra sidan – och detta är en viktigt fråga: vad händer med den egna, personliga integriteten om CCTV i Stockholm används överallt? Frågan är givetvis relevant och få vill leva i ett samhälle där minsta steg följs av kameror – vi vet alla hur det ser ut i Orwells 1984, eller hur?

Det man ska veta är att det finns tydliga regler och lagar att förhålla sig till gällande kameror. En butik, affär, ett företag eller en restaurang kan inte sätta kameror var som helst och använda materialet hur man vill – eller spara detsamma för evigt. Viktigt är att det också finns en partner i form av ett, på CCTV, specialiserat säkerhetsföretag med i bilden. Först då kan den viktiga balansen mellan att förhindra brott utan att kränka den enskilde individens integritet hittas.